שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
האם מותר לומר קריאת שמע בשכיבה?
תשובה
מותר לומר קריאת שמע בשכיבה. ונפרט יותר: מצד הדין מותר לומר קריאת שמע של שחרית וערבית בשכיבה, ויש אומרים שלכתחילה ראוי לקוראה בישיבה או עמידה, ומי שכבר שכב ויש לו טרחה להתיישב, לכל הדעות רשאי לקוראה בשכיבה, כמבואר בשו"ע או"ח סג, א. וגבר שקורא קריאת שמע בשכיבה יקפיד לאומרה כשהוא מוטה על צידו, ואשה אינה צריכה להזהר בזה. ולגבי קריאת שמע שעל המיטה, שאין יוצאים בה ידי חובת קריאת שמע של ערבית, מלכתחילה אפשר לקוראה בשכיבה, כמבואר במגן אברהם והובאו דבריו במ"ב רלט, ו, כדעה העיקרית. (ואף שגם בזה יש מחמירים, מכל מקום להלכה מי שנוח לו לקרוא קריאת שמע שעל המיטה בשכיבה - רשאי. ויעויין בשעה"צ רלט, י).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il