שאל את הרב

  • הלכה
  • תספורת וצפרנים

חימצון שיער לבנים

undefined

הרב אוריאל טויטו

י"ד תמוז תשס"ט
שאלה
האם יש איסור, ואם כן מהו, לחמצן את השיער לבנים?
תשובה
צביעת שיער בכלל וחימצון בפרט הוא מדרכי הנשים ליפות את עצמן ואסור לגברים לנהוג בדרכים אלו משום שהתורה אסרה לגברים ללבוש בגדי נשים ולנשים ללבוש בגדי גברים, ובכלל הבגדים גם האיפור וצורת צביעת השיער. וכך נפסק בשולחן ערוך יורה דעה סימן קפב סעיף ו: "אסור (לאיש) ללקט אפילו שער אחד לבן מתוך השחורות, משום לא ילבש גבר (דברים כב, ה) וכן אסור לאיש לצבוע שערות לבנות שיהיו שחורות, אפילו שערה אחת". והוא הדין להפך, לצבוע שערות שחורות שיהיו לבנות אסור. אומנם נחלקו הפוסקים אם איסור זה הוא מדאורייתא או מדרבנן, ונפקא מינה למקום שרוצה לצבוע את שערו לא לצורך נוי ויופי, אלא לצורך אחר, כגון: מחמת פרנסתו, שלא יראה זקן מדאי או להפך, מותר. ובשו"ת איגרות משה (יו"ד ב, סי' סא) וכן בשו"ת שרידי אש (חלק ב סי' מ) התירו לצבוע שערו, כל שאינו עושה לצורך נוי (ובשער הזקן יש יותר מקום להתיר). אולם רוב הצובעים עושים זאת כדי להתייפות ולשפר את מראיהם ובזה אסור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il