שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיסוי ראש

כיסוי ראש לאישה בשיעור התעמלות

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ב אייר תשס"ב
שאלה
1)מה דין כיסוי ראש לאישה בשיעור התעמלות לנשים? 2)האם אשה צריכה לכסות את ראשה בביתה במעמד נשים אחרות?
תשובה
מצד הדין אשה אינה חייבת לכסות את ראשה בפני נשים אחרות בביתה, אולם יש מחמירים בזה על פי דברי התלמוד והזוהר, שמשבחים את קמחית שהקפידה שכותלי ביתה לא יראו את שערותיה, וזכתה ששמונה מבניה היו כהנים גדולים. והמנהג הטוב לכסות את הראש בבית גם כשהאשה נמצאת לבדה, וכשאין נוהגים כך קורה לפעמים שנכשלים בענייני צניעות כגון שמבקרים אנשים זרים בבית בלא שהאשה הרגישה בכך. אבל בתוך חדר השינה, הרוצה להסיר את כיסוי ראשה רשאית. לגבי שיעור התעמלות. לפי הידוע לי אין כיסוי הראש מפריע להתעמלות, ואם כן נכון לכסות את הראש. ובמיוחד במקום שיש חשש שאנשים זרים יראוהו. אם כיסוי הראש מפריע מאוד, ואין חשש שזרים יכנסו לשם, מצד הדין מותר להסירו, ומנהג חסידות שלא להסירו.