שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

הנחת תפלין דרבנו תם

undefined

הרב שלום אילוז

ט"ז תמוז תשס"ט
שאלה
אני ממוצא ספרדי, תלמיד ישיבה בן 24, בינתים רווק. בדר"כ ברוב העניינים פוסק כרב עובדיה שליט"א. אמנם רחוק מהגדרת השו"ע למי שראוי לנהוג בהנחת תפלין דר"ת (שו"ע או"ח לד,ב)אבל רוצה מדי פעם לנקוט בעניין זה מצד היציאה מהספק "ואתהלכה ברחבה", ומצד להחמיר בתפלין (שלא יהא בדל חשש של להיקרא פושע ישראל בגופו) וכמובן מצד גודל המצוה וענייניה, ובפרט לאור דברי אחד מגדולי הראשונים (ר’ יעקב ממרויש- בשו"ת מן השמים) בעניין זה. א. האם יש עניין לנהוג בהנחת תפלין דרבנו תם? אשמח להרחבת מקורות או להפניה אליהם. ב. האם יש בכך יוהרא? יש הבדל בפני אחרים או בצנעא מצד יוהרא? ג. האם אני יכול להניח תפלין דר"ת כמנהג חב"ד (עד שארכוש בל"נ זוג בעצמי) הן בכתיבה ובתפלין עצמם והן בצורת ההנחה - ואין הבדל מהותי ממנהגי הספרדים בזה? ד. אם נקטתי בכך מספר חודשים ברצף ונזכרתי להתנות על כך רק אחרי כמה ימים שזה בלי נדר, האם אני יכול להניחם רק מדי פעם או להפסיק מלהניחם גם ללא התרת נדרים? תודה רבה וישר כח.
תשובה
כיון שאתה רווק, טוב יותר לא להניח תפילין של ר"ת עד שבעזרת ה' תנשא. לצורך הרחבה עיין בספר שארית יוסף ח"א מעמ' תמא ואילך ובהערות שם תמצא פירוט הדינים לגבי תפילין של ר"ת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il