שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חינוך ילדים

חינוך קטנים בין בשר לחלב

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ז טבת תשס"ג
שאלה
האם יש חובה להקפיד לחנך קטנים בשמירה של זמן בין בשר לחלב?
תשובה
המגן אברהם מביא את הרשב"א הכותב שאף שאסור להאכיל לקטן בידיים איסור, ואפילו איסור דרבנן, הני מילי בדבר שהוא אסור מצד עצמו מה שאין כן באיסור התלוי בזמן, כמו לאכול מאכל חלבי המותר מצד עצמו אחרי מאכל בשרי, שבזה אין דין חינוך, ואם יש צורך להאכיל את הילד מותר (אבל לא ביחד עם בשר), וה"ה להאכיל ילד לפני קידוש, מותר כיון שמצד הדין האוכל מותר, ורק זמן הקידוש מעכב, בכל אלו אין דין מצוות חינוך מדרבנן ומותר להאכיל לצורך הילד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il