שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תעניות

צום גדליה - חובה או רשות?

undefined

הרב בנימין במברגר

ד תשרי תש"ע
שאלה
יש הטוענים שצום גדליה הוא צום רשות. אני תמיד ידעתי שזה עוד צום רגיל שבר/בת מצווה חייבים בו אבל עושים בו הקלות. אז רשות או חובה?!
תשובה
צום גדליה הוא אחד מארבעת הצומות על החורבן והוא בימינו חובה. אולם הוא נחשב כאחד מהצומות הקלים שבהן מי שיש לו חולי אינו חייב לצום. שולחן ערוך אורח חיים, סימן תקמט, סעיף א: "חייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז בתמוז ובג' בתשרי ובעשרה בטבת, מפני דברים הרעים שאירעו בהם". משנה ברורה סימן תקמט, ס"ק א: חייבים להתענות וכו' - והוא מדברי הנביאים כדכתיב בקרא (זכריה ח) צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי וגו' ואחז"ל צום הרביעי זה י"ז בתמוז שהוא בחדש רביעי למנין החדשים וצום החמישי זה ט' באב שהוא בחודש החמישי וצום השביעי זה צום גדלי' שהוא בחודש השביעי וצום העשירי זה עשרה בטבת שהוא בחודש העשירי. וכל אלו הימים כל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם כדי לעורר הלבבות לפקח על דרכי התשובה ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות שבזכרון הדברים אלו נשוב להטיב כמו שנאמר והתודו את עונם ואת עון אבותם וגו'. שולחן ערוך אורח חיים, סימן תקנ, סעיף א: "הכל חייבים להתענות ארבע צומות הללו ואסור לפרוץ גדר. הגה: מיהו עוברות ומיניקות שמצטערות הרבה, אין להתענות (הגהות מיימוני והמגיד פ"ה); ואפילו אינן מצטערות, אינן מחוייבות להתענות אלא שנהגו להחמיר; ודוקא בג' צומות, אבל בט' באב מחוייבות להשלים (כדלקמן סי' תקנ"ד סעיף ה')". לחץ כאן לעמוד מיוחד לצום גדליה, עם זמני הצום, הלכות, שאלות ותשובות, שיעורים ועוד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il