שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

אמירת בוקר טוב / ערב טוב לאישה

undefined

רבנים שונים

כ"ה מרחשון תש"ע
שאלה
האם מותר לומר לאישה בוקר טוב/ערב טוב, שהרי אסור לשאול בשלומה, והרי "שלום עליך" אצל חכמים נקראה שאילת חכמים, מכאן הרב רצאבי סובר שאסור לומר לה "שלום עליך". מה לגבי בוקר טוב?
תשובה
אמירת בוקר טוב מותרת לפי שאינה בכלל אמירת שלום. (ערוך השולחן כא,ח. שו"ת שבט הלוי חלק ה', סימן קצח. וכן פסק הרב רצאבי בשו"ע המקוצר, סימן רא, ח). הערה: איסור אמירת שלום לאישה מקורו מהגמרא בקידושין (ע, ב) ובבא מציעא (פז, א), והטעם הוא שמא יבואו לידי חיבה (רש"י בקידושין שם). ולכן בזמנינו, שאמירת שלום אינה דרך חיבה אלא מדרכי הנימוס, יש שהתירו (שו"ת שבט הלוי שם). הרב ישי ואדעי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il