שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פירות שביעית

שימוש ביין קדושת שביעית שלא הופקר

undefined

הרב אליעזר מלמד

א סיון תשס"ב
שאלה
יין וירקות הקדושים בקדושת שביעית שלא הופקרו-מה דינם?
תשובה
אם לא הפקירם במזיד, מפני שרצה לאוכלם, הפירות והיין אסורים וצריך לבערם. ואם לא הפקירם מפני ששכח או לא ידע, יפקירם, ואח"כ יוכלו לאוכלם.