שאל את הרב

  • הלכה
  • צורת התפילה

כלי נגינה בתפילה

undefined

הרב אליעזר מלמד

ח סיון תשס"ב
שאלה
אצלנו בבית הכנסת נוהג הגבאי בשבת לתת קצב לניגוני התפילה (בנוסח קרליבך) בעזרת תיפוף על השולחן. לאחרונה החל אצלנו גם מנהג אמירת הבדלה בבית הכנסת וזה נעשה בשירה (שוב בנוסח קרליבך) ומלווה בנגינה בגיטרה. כמו כן בראשי חודשים, יום העצמאות ויום ירושלים, התפילה עצמה וההלל מלווה בשירה בליווי גיטרה. האם מנהגים אלה של נגינה בגיטרה בשעת התפילה מותרים? אם זה אסור, מה עלי לעשות?
תשובה
נחלקו הראשונים בשאלה האם איסור תיפוף בשבת חל גם היום כשאין חשש שמא יבוא מחמת כך לתיקון כלי שיר. לרמב"ם אסור ולתוס' מותר. ואמנם בשו"ע של"ט מחמיר. מ"מ למקילים לצורך מצווה של שירי שבת יש על מה לסמוך, וכך נוהגים רבים וטובים, וכן כתב בשו"ת מנחת אלעזר. לגבי נגינה בכלי שיר בעת התפילה, זהו שינוי שאסור לעשותו בלא הוראה של תלמידי חכמים גדולים. אמנם ההבדלה אינה כגוף התפילה, ומדובר בודאי בפסוקים שלפניה, ולא בעת הברכות עצמם, ולכן אין בזה איסור.