שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום טוב

עירוב תבשילין

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ב סיון תשס"ב
שאלה
מהו עירוב התבשילין, והאם אדם שברור לו שלא יזדקק להכין מיו"ט לשבת, יברך עליו?
תשובה
עירוב תבשילין יסודו מדרבנן, כי מדאורייתא צרכי שבת נעשין ביו"ט, אבל כדי שיזכור את השבת ויניח מנה יפה לשבת תקנו חז"ל את עירוב התבשילין לתזכורת, שהוא הכנת שני תבשילין מערב יו"ט לצורך שבת, ועל גביהם סומך להכין את שאר התבשילין לצורך השבת. (ביצה טו, ב). בדרך כלל בנוהג שבעולם כל אדם צריך להכין דבר קטן לצורך שבת אף שכבר בישל את עיקר הבישולים לשבת, לכן נהגו כולם לעשות ולברך עליו. אמנם, אם הכין כל צרכי השבת וברור לו שלא יזדקק לעירוב התבשילין לא יברך עליו, ויש מקום לומר שאפ' לא צריך לעשות, כי לצורך הדלקת נר שבת בלבד, לרוב הפוסקים לא צריך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il