שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

יוהרא במצוות

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ט"ז שבט תשס"ד
שאלה
הרב הגדיר בשאלה בעניין הנחת תפילין למשך כל היום במקום שבו לא נוהגים להניח תפילין כל היום ש "עדיין צריך לחשוש ליוהרא, והגדר של יוהרה הוא לפי הזמן והמקום". אם כן, לגבי התכלת, במניין שבו אף אחד לא לובש תכלת אולי גם כן יהיה מקום לא ללבוש תכלת בטלית? איפה עובר הגבול בין יוהרא לעשיית מצווה?
תשובה
הגבול בין יוהרה לבין עשיית המצווה עובר בגבול שבין חיוב מצווה לבין הידור מצווה. כאשר יש מקום בו לא מקיימים מצווה מסויימת, חובה על האדם לקיימה, ואפילו אם הוא היחיד שמקיימה (וע"ע במשנה ברורה בתחילת אורח חיים "יתגבר כארי.."); אך כאשר אדם רוצה לקיים הידור מצווה, אם הוא נמצא במקום שלא נהוג לקיים הידור מצווה זה, עליו להתאפק ולהדר במצוות הענווה (ומשום כך המשנה אומרת: "לילה הראשונה חתן פטור מקריאת שמע.." ע"ש). ובעניין ציצית התכלת - מי שפוסק שצריך ללבוש ציצית תכלת, סובר שמעיקר הדין צריך ללובשה ולא בתורת הידור, ולכן הוא לובש ציצית תכלת גם במקום שלא נוהגים ללבוש בו ציצית תכלת. תשובות בנושא יוהרה בהנחת תפילין כל היום: לתשובת הרב אליעזר מלמד. לתשובות הרב דב ליאור לחץ כאן וכאן. לתשובת הרב יעקב אריאל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il