שאל את הרב

  • הלכה
  • בבוקר

נטילת ידיים בבוקר - המשך

undefined

הרב אליעזר מלמד

י שבט תשס"ד
שאלה
ראיתי את תשובת הרב בנושא חיוב נטילת ידיים לפני התפנות הבוקר. תמהתי על כך שכן ההתאפקות היא איסור דאורייתא, מה שאין כן בנטילת ידיים. אני יודע שהגמרא בשבת מחמירה מאד במי שנוגע לפני הנטילה במקומות צנועים שבגופו, אולם עדיין אין פה דין דאורייתא. אודה לרב אם יואיל לבאר לי סברתו.
תשובה
התאפקות היא איסור דרבנן לרוב הפוסקים, וסמכוהו על הפסוק "בל תשקצו", ועל כן נדחה מפני כבוד הבריות. וכ"כ החיד"א במחזיק ברכה ג, טז, ובשו"ע הרב ג, יא, ופמ"ג מש"ז סו"ס ג. מ"ב ג, לא, ובאו"ה צב, א, ד"ה 'היה'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il