500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 627557


Varnish cache server

שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שימוש בפלטה

מהו גבול מבושל כל צרכו בחמין?

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ד שבט תשס"ד
שאלה
נהוג להכין חמין מערב שבת בבישול ראשוני ביותר ולהשהותו על הפלטה כל הלילה. הבעייה היא שבמקרים רבים בליל שבת במהלך אירגון צרכי סעודת הלילה מזיזים את הסיר לנקודה חמה יותר על הפלטה או שטועמים מהחמין ומכסים את הסיר בחזרה. פעולות אלו כאשר החמין עדיין לא מבושל כל צרכו יכולות להיות איסור תורה לדעות מסויימות, מה שאין כן אם מדובר בשלב של מצטמק ויפה לו. מהו הגבול של "מבושל כל צרכו" לעניין זה?
תשובה
אם התבשיל אינו מבושל כל צרכו אסור להזיזו למקום חם יותר וכמו כן אסור לכסותו אם גילוהו. שיעור הבישול הוא כל שדרך בני אדם רואים אותו כמבושל דיו.
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 627558


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il