שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ל"ג בעומר

טעם הדלקת מדורה בל"ג בעומר

undefined

רבנים שונים

כ"ב אייר תש"ע
שאלה
מדוע בל"ג בעומר מדליקים דוקא מדורה ולא מציינים בדרך אחרת, ואנו יודעים שיש עוד כמה צדיקים שמיתתם קשורה באש, מדוע אנחנו מציינים דוקא את ר’ שמעון בר יוחאי?
תשובה
מתוך דברי הרב אליעזר בפניני הלכה המתפרסמים באתר: "כבר מאות שנים נוהגים במירון להדליק מדורה גדולה לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי. ואף בשאר מקומות נוהגים חסידים להדליק מדורות בל"ג בעומר. ויש שנהגו להדליק נרות בבית הכנסת לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי. הנר והאור רומזים לתורה ולמצוות, כמו שנאמר (משלי ו, כג): "כי נר מצוה ותורה אור". אכן האש היא דבר פלא, שמתוך עצים ושמן קרים ודוממים יוצאת פתאום להבה בעלת כוחות אדירים להאיר, לחמם ולשרוף. ולכן התורה והמצוות נמשלו לאש ולהבה, שעל ידי התורה והמצוות הנעשים בתוך עולם הזה החשוך והקר, זוכה האדם לאור חיי עולם. ונהגו החסידים להדליק מדורות בל"ג בעומר, לרמז לאור הגדול של סודות התורה שנתגלו על ידי רבי שמעון בר יוחאי. וכן מסופר בזוהר (ח"ג רצא, ב) שביום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי גילה סודות התורה (האידרא זוטא) ונתמלא הבית אור ואש, עד שלא יכלו התלמידים לגשת ולהסתכל ברבי שמעון בר יוחאי".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il