שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שבועות

דיני חג השבועות

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ט אייר תש"ע
שאלה
רציתי לשאול מה עושים בחג שבועות? מה המנהגים? חובה לשמוע קריאת מגילת רות?
תשובה
חג השבועות הוא יום מתן תורתנו הקדושה. יש לו דין יום טוב ככל חג, כלומר: אין לעשות בו מלאכות כמו בשבת למעט בישול שמותר [ללא הדלקת וכיבוי אש אלא רק העברה]. בשבועות נוהגים גם לאכול מאכלי חלב. נוהגים ללמוד בשבועות כל הלילה זכר לקבלת התורה אולם בדרך כלל נהגו בזה רק הגברים. האשכנזים נוהגים לקרוא מגילת רות. מגילת רות היא מנהג ולא חובה ולכן מי שלא שמע אינו חייב לשמוע את המגילה ואם יש לו זמן הוא יכול לקרוא את המגילה מתנ"ך. המצווה המיוחדת של חג השבועות