שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שעון שבת

הפעלת כלים חשמליים ע"י שעון שבת

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ז סיון תשס"ב
שאלה
האם מותר לחבר את המדיח לשעון שבת כדי שביום שישי וביום שבת לאחר הארוחה המדיח יעבוד? האם הדין שונה כשמדובר בפלטה חשמלית? (לסדר שתפסיק לעבוד ביום שבת אחרי ארוחת הבוקר)?
תשובה
נפסק בשמירת שבת כהלכתה (יב, לה) שאסור להפעיל בשבת מדיח כלים על סמך שעון שבת, משום שהמכונה לא תפעל בלא שיסגרו את דלתה, נמצא שהסוגר את דלתה אחר שהכניס לתוכה את הכלים המלוכלכים גרם להפעלתה. אמנם יש שהתירו זאת בשעת הדחק כאשר יש צורך גדול לנקות כלים רבים בשבת, וקשה מאוד לנקותם בידיים. וטעמם, משום שסגירת הדלת נחשב לפעולת "גרמא", שאין כאן עשיית מלאכה ממשית, אלא רק פעולה שעל ידה אח"כ תיגרם פעולה האסורה בשבת. וזהו דבר שאסרוהו חכמים לכתחילה אבל בשעת הדחק הקלו בו (שו"ת מראש צורים ל'). אמנם אם ינתקו את המנגנון התולה את הפעלת המדיח בסגירת הדלת, כך שגם אם לא יסגרו את דלת המדיח בשעה היעודה המדיח יתחיל לעבוד, אז יהיה מותר להניח שם כלים מלוכלכים כדי לנקותם במשך השבת. לגבי פלטה חשמלית, מותר לסדר בשעון שבת שתפסיק לפעול אחר סעודת שחרית. לתשובת הרב יעקב אריאל. לתשובת הרב דב ליאור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il