שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • איך וכמו מי לפסוק הלכה?

איך יש הבדלים בין עדות?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ח אדר תשס"ד
שאלה
אם התורה היא מוחלטת, למה כל עדה פוסקת פי רבותיה? הרי יש תורה אחת?
תשובה
התורה ניתנה לנו וקבעה לחתוך את הדין על פי הסנהדרין, וכאשר הסנהדרין היתה קיימת - היו דיעות שונות אך היתה פסיקת הלכה אחת, פסיקת הסנהדרין. אך מאז שכבר אין סנהדרין ויש ירידת הדורות כל חכם וחכם יכול לפסוק הלכה לפי כללי ההלכה שנתנו לנו רבותינו, כאשר כולם מסכימים על כללי הפסיקה. ובימינו כאשר אין הכרעה חד משמעית (של הסנהדרין) אי אפשר לומר שעדה מסויימת טועה והשניה צודקת, משום שאין לנו הכרעה בין שתי הדיעות - ולכן יש ריבוי פסקי הלכה שונים זה מזה בישראל. ולכן כאשר אישה מתחתנת, היא נוהגת כמנהגי בעלה אף על פי שלפני כן היא נהגה מנהגים אחרים, וגם לפני כן וגם לאחר נישואיה היא נוהגת כשורה ואין סתירה בדבר.