שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - כללי

חנטה של עצים

undefined

מכון התורה והארץ

ב אדר תשס"ד
שאלה
ידוע לי שישנה מחלוקת לגבי מהי חנטה. א. מה ההלכה בעניין? ב. איך אני יכול להשיג טבלה של תאריכי חנטה של עצים?
תשובה
א. בעניין החנטה נחלקו הראשונים והרמב"ם: לדעת הראשונים החנטה היא תחילת הופעת הפרי, ולדעת הרמב"ם סוף הגידול, קרי תחילת ההבשלה. אין הכרעה ברורה. השולחן ערוך כדרכו במצוות התלויות בארץ מעתיק את הרמב"ם, והפוסקים לא הכריעו בצורה ברורה, ולכן יש לדון לכל מקרה לגופו. כלומר, בעניין ערלה יש להחמיר כשיטת הראשונים, שכן ספק דאורייתא לחומרא. בעניין תרומות ומעשרות תלוי מה השאלה. עיין במאמרו של הרה"ג יעקב אריאל שליט"א בשו"ת באהלה של תורה ח"ד סי' לט. ב. לגבי לוח, ביקשתי מהמדריך החקלאי מר מאיר פרנקל להכין לי לוח כזה עפ"י התאריך הלועזי, ועוד חזון למועד אפשר לבקשו בעוד שבועיים שלוש לדוא"ל mahon@inter.net.il בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il