שאל את הרב

  • הלכה
  • נישואי כהן

מהו כהן חלל

undefined

כולל דיינות פסגות

ב אב תש"ע
שאלה
אני כהו שחייתי עם גרושה ונולדה לנו ילדה, האם אני נקרא חלל? איך אפשר לבדוק עם כהן הוא חלל?
תשובה
שלום רב, חל איסור על כהן לשאת לגרושה. אך למרות זאת אם עבר וחי עם גרושה אינו מתחלל. עם זאת, מאחר שכהן שנשא גרושה וזלזל בכהונתו תקנו חכמים שישללו ממנו כל הזכויות של הכהונה, ולכן אינו יכול לשאת כפים ולא לעלות לתורה ראשון וכדומה. וגם אם התגרש מאשתו או שמתה האשה אינו חוזר לכהונתו עד שידור הנאה על דעת רבים מכל הנשים האסורות לו. (ואין חילוק בין כהן שנשא אשה ובין שבא עליה באופן קבוע ללא נישואין- פרי מגדים סי' קכ"ח, ס"ק נ"ח). לשון הנדר שצריך לידור כדי שיוכל לחזור ולנהוג ככהן הוא: "הרי אני נודר על דעת פלוני ופלוני ופלוני (ויזכיר שמות שלושה אנשים) שאם אבוא על אחת הנשים האסורות עלי אאסר ממנה הנאה". וביאור הדבר הוא שנודר ללא יכולת התרה, אא"כ יסכימו שלושת האנשים שהזכיר שיתירו לו את הנדר. ונודר שאם יבוא על אשה אסורה לו יאסר עליו בנדר ליהנות ממנה כל הנאה שהיא. לגבי דינה של הבת שנולדה מגרושה וכהן, הרי היא חללה ואסור לה להתחתן עם כהן, אך בנותיה יוכלו להתחתן עם כהנים. באופן עקרוני חלל הוא בן או בת שנולדו לכהן מאשה שאסורה עליו באיסורי כהונה, כגון גרושה או זונה. ובן בנו של חלל הרי הוא גם חלל עד סוף כל הדורות. אך בן בתו או בת בתו של חלל אינם חללים. מקרה נוסף של חללות הוא אשה שבא עליה חלל, שהיא מתחללת ע"י כך, ואסורה להנשא לכהן. אך מכיוון שהפרטים בדין זה רבים יש לשאול בכל מקרה לגופו. לסיכום: יש לעשות תשובה על חטאי העבר ולנהוג כפי המפורט בגוף התשובה. בברכה, הרב יהודה מעטוף
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il