שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

לברך על החלפת מזוזה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ז אלול תש"ע
שאלה
1-האם יש דין מורידין בקודש בהורדת מזוזה מפתח החייב מדאורייתא כשקובעה בפתח החייב מדרבנן, כפי שכתב בספר "חובת הדר", או שלהלכה אין צורך להקפיד בכך? 2-האם מברכים בשעה שמורידים מזוזות מהודרות וקובעים במקומם פשוטות? וכן להפך, בשעה שמורידים פשוטות וקובעים במקומם מהודרות?
תשובה
1. לכאורה אכן יש כאן הורדה בקדושה. 2. כל החלפה מחייבת ברכה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il