שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • סדרי הדין והדיון

פניה לערכאות בגין תביעת לשון הרע

undefined

כולל דיינות פסגות

ד אב תש"ע
שאלה
מה יעשה אדם שפרסמו עליו דברים הפוגעים קשות בשמו הטוב ובמוניטין המקצועי שלו - האם בית דין לממונות יכול לתת לו סעד כספי? לכאורה מדובר בנזקי בושת, ולגביית תשלומי בושת צריכים בית דין של סמוכין, וגם אם ניתן לנדות את המזיק מכח תקנת הגאונים או ללחוץ עליו שיתפשר עם הניזק, הרי שלכאורה הבושת כאן הוא גרמא, שהרי בגמרא מדובר על בושת שנובע מנזקי גוף, כגון סטירה או פריעת ראשה של אשה בשוק. בנוסף לכך, רציתי לברר האם רשאי הניזק לפנות לערכאות במידה והמזיק מסרב להתדיין בפני בית דין רבני, הרי חוק איסור לשון הרע יכול להעניק לו פיצוי שאולי הוא גדול בהרבה מאשר הפיצוי שיעניק לו בית הדין?
תשובה
בכל בעיה או תביעה עליך לפנות לבית הדין, ובכוחה של תורת ישראל להתמודד עם כל השאלות והבעיות המתעוררות. בית הדין ישמע טענות שני הצדדים ויוציא הדין לאמיתו ותקבל את המגיע לך לפי ההלכה. מה שלפי ההלכה אינך זכאי לקבל, למרות שבערכאות (בית משפט של המדינה) היית מקבל פיצוי גדול יותר, בית הדין לא יפסוק לטובתך וזהו גזל ממש. במידה והנתבע לא יענה להזמנת בית הדין, יתן לך בית הדין רשות בכתב לתובעו בערכאות. במקרה כזה עליך לבקש מבית הדין שיאמרו לך כמה אתה רשאי לתבוע. עליך לפנות לבית דין רציני ומומחה, ולכן המלצתי היא לפנות לבית הדין האזורי ולא לסתם בית דין. הרב ניר אביב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il