שאל את הרב

  • הלכה
  • שחיטה והכשרת בשר

אכילת לב למהדרין

undefined

רבנים שונים

כ אייר תשס"ד
שאלה
האם מי שמקפיד על "מהדרין" יש לו גם להמנע מלאכול לב? הרי גם במקומות שיש להם כשרות "מהדרין" מוכרים לבבות?
תשובה
אכילת לבבות מותרת מצד הדין, אך הש"ך בסימן ע"ב בהוריות אומרת שאכילת לב משכחת, ובשם התשב"ץ הביא שנמנע אפי' מאכילת לב של עוף. מכל מקום ודאי שלכו"ע אין בזה איסור או בעיה בכשרות, אלא רק למי שרוצה לנהוג כך מחשש לשכחה אז יימנע מאכילה. הרב חיים כץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il