שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • עשרת ימי תשובה

טעה בשבת ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט

undefined

הרב שלום אילוז

כ אלול תש"ע
שאלה
מה דינו של אדם שטעה בשבת של עשרת ימי תשובה והתחיל תפילה של חול ונמשך בה עד שהגיע לברכת "השיבה" וחתם בברכה "מלך אוהב צדקה ומשפט" במקום "המלך המשפט". אחרי שהמשיך בתפילת החול ועבר תוך כדי דיבור רק אז נזכר שהיום שבת. האם לדעת השו"ע עליו לחזור ולתקן ולומר את ברכת השיבה מחדש ולחתום המלך המשפט ואז לחזור לתפילת השבת (אתה קדשת, ישמח משה, תכנת, אתה אחד) או שמייד יחזור לתפילת השבת בלי לתקן את החתימה בברכת השיבה? האם יש חילוק בין התפילות לתפילת מוסף? אני יודע שזו שאלה קצת לא רגילה אבל היא עלתה לי בראש ולא מצאתי התייחסות אליה ותורה היא וללמוד אני צריך .
תשובה
יש הבדל עקרוני בין מוסף לשאר תפילות השבת בענין טעות בתפילת של שבת, דהיינו שהתחיל ברכות החול במקום ברכת השבת: שבתפילת ערבית שחרית ומנחה הדין הוא שאם התחיל להתפלל איזו ברכה מברכות החול יסיים את אותה ברכה ויחזור לתפלה של שבת, אבל בתפילת מוסף כיון שאינה שייכת כלל לחול אם התחיל איזו ברכה של חול יפסיק מיד ולא יסיים את אותה ברכה ויחזור לשל שבת (תכנת שבת). ולגבי מה ששאלת אם טעה בעשרת ימי תושבה וסיים מלך אוהב צדקה ומשפט לא יחזור לברכת השיבנו, כיון שאין צריך כלל לברך ברכה זו בשבת. אלא מיד שנזכר שהיום שבת יחזור לשל שבת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il