שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

הפסק מאונס בהנחת תפילין

undefined

הרב רואי מרגלית

כ"ג ניסן תשס"ד
שאלה
מי שבירך על תפילין של יד והניח אותה ומיד קודם שהניח תפלה של ראש הרגיש שצריך להפיח (להוציא ריח רע מלמטה) וחלץ את התפש"י והפיח. האם צריך לברך שנית? האם יש הבדל אם הריח שיצא לא היה לו ריח רע?
תשובה
השו"ע בסימן כ' סעיף י"ב פסק שאם הזיז את התפילין ממקומם ע"מ להחזירם מיד, צריך לברך. והרמ"א חלק עליו ופסק שלא לברך. וכיון שאומרים ספק ברכות להקל גם נגד מרן השו"ע, לכו"ע אין צריך לברך. אך כתב שם המשנב"ר בסעיף מ"ז בשם החיי אדם, כשחולץ כשצריך להפיח הדין שונה, כיון שאסור לו להפיח בהם, לכן כשמחזירים צריך לברך, אך גם בזאת חלק עליו כף החיים שאומרים ספק ברכות להקל, ויברך בלא שם ומלכות ויהרהר שם ומלכות במחשבה. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il