שאל את הרב

  • הלכה
  • שינוי מקום, הפסק וטעות

שמירה בברכת במזון

undefined

רבנים שונים

י"ב כסלו תשע"א
שאלה
נפגשתי עם תופעה של ספרדי שאוכל המוציא במשרד ומסיבה כלשהי צריך לצאת מהמשרד לחדר אחר. והוא מבקש שאשמור לו עד שיחזור. א.אשמח לקבל הסבר הילכתי לעניין. ב.האם יש בזה הבדל בין ספרדי ואשכנזי ? ג.אם באמצע הארוחה צריכים לצאת לשירותים - גם צריך שמירה? ד. האם יש הבדל אם מראש יודעים שאני עלול להפסיק ולצאת מהחדר באמצע או לא? ה.האם יש נפקא מינה אם זה "open space" ולא חדר ממש סגור?
תשובה
שאלותיך עוסקות בדין שינוי מקום בסעודה. דין זה נידון בהרחבה בשולחן ערוך סימן קעח ובמפרשים שם וקשה להקיף נושא רחב זה בתשובה קצרה. לכן אפרט רק כמה נקודות ואידך זיל גמור. לכתחילה ראוי לאכול במקום אחד מתחילת הסעודה ועד סופה. אם שינה מקומו, יתכן ויצטרך לברך ברכה אחרונה על מה שאכל (לספרדים) וברכה ראשונה נוספת (גם לאשכנזים) על מה שממשיך לאכול. דין שינוי מקום נפסק לספרדים בכל סוגי המאכלים ולאשכנזים אם אכל כזית פת או כזית מחמשת מיני דגן יכול בשעת הצורך לשנות מקומו. באופן כללי הקלו הפוסקים שמעבר מחדר לחדר באותה דירה ובאותה קומה לא נחשב שינוי מקום (כל עוד החדרים שייכים לאותו אדם ולכן בבנין משרדים גם שינוי מקום באותה קומה יכול להחשב שינוי מקום) ובוודאי יש להקל אם היתה דעתו מראש לעבור לשם או שכך הרגילות שלו (כמו אשה שיוצאת מפינת האוכל למטבח וכד'). פתרון נוסף שקבעו חז"ל הוא שאם אדם משנה מקומו אולם חבירו שאוכל עימו נשאר במקום הסעודה יכול החבר לשנות מקומו ולחזור אח"כ ולאכול במקום הראשון ללא ברכה נוספת כיון שנחשב הדבר שמקום הסעודה לא השתנה כיון שחבירו המשיך לשבת במקום הראשון.(יודגש, מדובר דווקא שחברו אוכל איתו שם ולא מספיק שהחבר נמצא שם) שינוי מקום באותו חדר אינו נחשב שינוי מקום אפילו אם האולם גדול (כמו בחתונות). גם יציאה לשרותים נחשבת באופן עקרוני שינוי מקום אלא שבד"כ אין לזה כ"כ משמעות הלכתית כיון שלרוב השרותים הם באותה קומה ונחשב הדבר לשינוי מחדר לחדר. כתבתי כאן רק חלק מהדינים. כדאי לעיין בספרי ההלכה שמפרטים דינים אלו כמו: וזאת הברכה (פרק ו), ילקוט יוסף (סימן קעח) ועוד הרב יוסף אפריון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il