שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שומר ושואל

כסף שלא הוחזר זמן רב

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ט אדר תשס"ד
שאלה
לפני מספר שנים שכנה ביקשה ממני לשמור לה על חבילה שהיה בה סכום כסף. בערך 5000 שקל. נראה לי שהשכנה שכחה מהחבילה והכסף והיא חושבת שכבר היא לקחה ממני את החבילה. אני לא מרגיש בנוח שהכסף עדין אצלי. שאלתי היא אם אני צריך להחזיר לה את סכום הכסף כמו שקבלתי או להחזיר לה יותר בהתחשב בזמן הרב שעבר מכוון שאני הוצאתי את הכסף והשתמשתי בו גם להשקעות וצברתי עליו רווחים (אני לא יכול לאמוד בדיוק את התועלת והרווח שלי מהכסף). האם יש משהו שאני צריך לעשות בנוסף?
תשובה
עליך להחזיר את הכסף. מכיון שהשתמשת בו אתה נחשב כלווה ולכאורה אסור לך להחזיר לה יותר מהסכום הנומינאלי שקיבלת ממנה, משום ריבית. עם זאת אתה גרמת לה נזק בכך שלא החזרת לה את הכסף במועדו והנך חייב בדיני שמים לפצותה על הנזק שגרמת. לפחות עליך להחזיר לה את הסכום בערכו הנוכחי. שאלת המשך: לא נקבע מועד להחזרת הכסף, לכן רצית לשאול לפי מה לחשב את הערך הנוכחי של הכסף? למה הרב מתכוון? תשובה: אם לא נקבע זמן להחזרת הכסף אין כאן גרמא בנזיקין ואינך חייב לפרוע בהצמדה ואדרבה ייתכן שיש כן אבק ריבית. עם זאת יש זמן סביר לפריעת חוב. לפי ההלכה סתם הלואה ל-30 יום. איני יודע אם יש היום נוהג מקובל לסתם הלוואה, אך מוכרח להיות איזשהו זמן סביר. החל מאותו זמן חובה עליך לפרוע את החוב ומכיון שלא פרעתו גרמת לה נזק ואתה מחויב בפיצוי מדיני שמים. עליך לשאול בבנק בכמה ירד ערך הכסף מזמן הפרעון המשוער ועד יום הפרעון וסכום זה עליך לשלם לה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il