שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שומר ושואל

הגדרה הלכתית של שואל

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

שאלה
מה מגדיר אדם בתור שואל מבחינה הלכתית?
תשובה
שואל הוא אדם המקבל מחבירו חפץ להשתמש בו בחינם. חיוביו כלפי הבעלים גדול מחיובי שאר השומרים ואפילו אם החפץ ניזוק באונס הוא חייב אא"כ הוא התקלקל מחמת המלאכה שלשמה הושאל. בשו"ע מובאות שתי דעות באיזה אופן מתחייב השומר באחריות החפץ, יש אומרים שדי בכך שאומר לבעל החפץ "הנח לפני" כלומר מקבל עליו שמירה בדיבור בלבד, ויש אומרים שאין השומר מתחייב עד שיעשה קנין בחפץ. הרב מיכאל יומטוביאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il