שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ערב שבת וכניסת שבת
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
מהם ההלכות, הדינים שיש להקפיד עליהם, למקבל שבת מוקדם, כפי שנהוג במקומות מסויימים בשבתות הקיץ?
תשובה
אכן ניתן לקבל שבת ולהתפלל ערבית מפלג המנחה והלאה, (דהיינו שעה ורבע זמנית קודם סוף היום) אלא שיש להקפיד: א' שבאותו יום, בערב שבת, יתפלל מנחה לפני פלג המנחה, אחרת, זה תרתי דסתרי, להתפלל גם ערבית וגם מנחה באותה יחידת זמן, או שזה מוגדר לגביך כיום או שזה מוגדר לגביך כלילה. (וע' שו"ע ומ"ב ס' רסז') (בשעת הדחק גדולה, בציבור, אפשר לסמוך על שיטת 'דרך החיים' שמיקל בזה.) ב' שלא לעשות מלאכה משעת הקבלה ואילך. ג' יכול לקדש ולאכול סעודת שבת ג"כ מבעוד יום (ויראה שיתחיל אותה לפני כניסה לחצי שעה לצאת הכוכבים שהוא זמן קריאת שמע). והמהדר יקפיד לאכול כזית פת גם לאחר צאת הכוכבים על מנת לצאת ידי חובת כל השיטות, שיש הסוברים שגם סעודת שבת צריכה להערך דווקא בלילה. ד' להקפיד ולקרוא קריאת שמע לאחר צאת הכוכבים משום שלא יצא ידי חובתה מבעוד יום בשונה מתפילת ערבית בה ניתן לצאת ידי חובה גם מבעוד יום כנ"ל (כשיטת ר' יהודה בתלמוד). האם גם האישה צריכה להדליק נרות מוקדם?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il