שאל את הרב

  • הלכה
  • המתנה ביניהם

זמן ההפסקה בין בשר לחלב

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ד סיון תשס"ב
שאלה
מהו זמן ההפסקה שיש להקפיד עליו בין אכילת בשר לחלב?
תשובה
מהתורה אסור לבשל, לאכול (ובהנאה) בשר בקר וצאן שהתבשל עם חלב ביחד. חכמים אסרו גם בשר עוף, כי בלשון בני אדם הוא קרוי גם כן בשר. כן הרחיקו שלא רק שלא יאכלם יחד ממש אלא אף לא באותה סעודה. כך לשון הגמ' בחולין קו. מסעודה לסעודה יש להמתין. לגבי פירוש הגמ' נחלקו הראשונים, הרמב"ם והשו"ע סוברים: כיון שבנוהג שבעולם הרווח בין הסעודות הוא שש שעות יש להמתין שש שעות תמימות. ר"ת סובר: הכוונה כפשוטו מסעודה לסעודה אף אם תאכלנה מיד אח"כ, ועל פי זה יש מנהג להמתין רק שעה (בהולנד). יש עוד מנהג (שנהגו במערב אירופה ובאנגליה) והוא: להמתין שלוש שעות, ונראה שעקרונית הם סוברים כרבינו תם, אלא שהמציאות היתה כזו שבשעה 1:00 אכלו צהריים בשרי, ובשעה 4:00 שתו חלבי. המהרי"ל כותב שראוי לכל אדם להשתדל להקפיד שש שעות כמו הרמב"ם. אמנם לגבי ילדים קטנים מבר מצווה אין להחמיר, כי מדובר באיסור דרבנן התלוי בזמן שלגביו פוסק המ"א שלא שייך דין חינוך לקטן, לכן אם האמא רואה שהילד זקוק לכוס חלב, לדוגמא, תתן לו בלי היסוס גם לאחר שסיים ארוחה בשרית. לתשובת הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il