שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • דרכי הגאולה

באמת אתחלתא דגאולה?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ז ניסן תשס"ד
שאלה
בתפילת מוסף דשלוש רגלים אנו אומרים "ומפני חטאינו גלינו מארצנו". אם כן איך אפשר לומר שנמצאים אנו בתקופת אתחלתא דגאולה? הרי רוב עם ישראל לא חזר בתשובה ובפרט שסיבת חורבן בית שני הוא מפני עוון שנאת חינם והרי רואים לדאבוננו שענין זה לא תוקן עדיין. ועוד הרי ידועים דברי הרמב’’ם בהל’ תשובה הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד הן נגאלים ומשמע מדבריו שכל זמן שלא חוזרין בתשובה אז נשארים בגלות. הרב יוכל להסביר לי את הנושא?
תשובה
הנושא הזה נידון כבר בהרבה מאמרים. מסקנת הסוגיא בסנהדרין צ"ז כרבי יהושע שהגאולה אינה תלויה בתשובה. כך ר' צדוק מביא בשם הרשב"א. ועל כך מרחיב בעל הלשם ומסביר ממקורות רבים שאין הגאולה תלויה בתשובה. ואין קושיא מהרמב"ם שכן כנראה כוונתו שיעשו תשובה לפני השלמת הגאולה והגאולה עדין לא שלמה. אי אפשר להתווכח עם המציאות. אנו בתהליך מתקדם של חזרה לארץ ישראל מרכז התורה היום בארץ ישראל. מה יכולה להיות התחלתא יותר מזה? עיין עוד בקול התור להגאון מוילנא ותמצא תשובה ברורה לשאלתך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il