שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות השבח והראייה

הקשת בענן

undefined

הרב בנימין במברגר

א שבט תשע"א
שאלה
היום, חמישי ראש חדש שבט, ראינו קשת בשלל צבעים. האם זה טוב/רע, והאם יש ברכה שרואים קשת בענן? יום טוב, ראש חדש מבורך.
תשובה
ערוך השולחן (אורח חיים סימן רכט) כתב: "סעיף א - הרואה את הקשת אומר: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו", כלומר הברית שכרת הקדוש ברוך הוא עם נח שלא יביא מבול לעולם, כדכתיב: "ונראתה הקשת בענן, וזכרתי את בריתי", ונאמן הוא יתברך בבריתו שלא יביא מבול לעולם. ולפי שאין כל חדש תחת השמש, ולא כעת נברא הקשת אלא שכבר נברא מששת ימי בראשית, והוא מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות כדתנן באבות, ולזה מסיימים: 'וקיים במאמרו', כלומר שכבר נברא במאמרו בששת ימי בראשית עיקר הקשת (מהרש"א נ"ט.), אלא שעתה מראה לנו. סעיף ב - ואמרו חז"ל (שם) שאסור להסתכל הרבה בקשת, ורק ראייה בעלמא מותר ולא הסתכלות יתירה. ועל זה אמרו: "כל שלא חס על כבוד קונו - ראוי לו שלא בא לעולם" (ריש פרק ב' דחגיגה) דכתיב: "כמראה הקשת דמות כבוד ה'”. ואסור ליפול על פניו כשרואה הקשת, משום דנראה כמשתחוה לקשת (ברכות נ"ט.), והמסתכל בקשת עיניו כהות (שם)". הסיבה שאין להסתכל קשת אלא רק במבט מהיר בכדי לברך היא שיש בקשת דמיון על פי הנביאים לחזיון נבואי של הקב"ה ויש בזה קצת זילות כלפי הקב"ה להסתכל ממושכות בדבר המזכיר את החזיון הנבואי. כמו כן, הקשת בענן היא סימן שהקב"ה לא יביא מבול על הארץ למרות חטאי האדם ולכן כתב החיי אדם שלא לספר לחבירו שיש קשת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il