שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת שמע וברכותיה

סימון בקריאת שמע

undefined

הרב יוסף אפריון

ו שבט תשע"א
שאלה
אם באמצע קריאת שמע סימנתי למישהו, האם לא יצאתי ידי חובה ואני חייב לקרוא עוד הפעם קריאת שמע?
תשובה
לכתחילה יש להקפיד ולקרוא קריאת שמע בריכוז ובכוונה, כמו שפסק השו"ע (או"ח סא א): "יקרא קריאת שמע בכוונה, באימה, ביראה, ברתת וזיע". (מומלץ לעיין במשנה ברורה שם). אולם ההקפדה שלא לרמוז ולסמן בקריאת שמע היא דווקא בפרשה ראשונה, ויש מחמירין גם בפרשה שניה (ורמיזה לצורך דבר מצווה ודאי מותרת בפרשה שניה). בדיעבד הרומז יצא ידי חובה ואינו חייב לקרוא קריאת שמע שוב. [עי' שו"ע סימן סג סעיף ו]
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il