שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

משפט בתורה

undefined

רבנים שונים

י"ב אדר ב' תשע"א
שאלה
יש לי שאלה נאמר לי שלכל שם יש משפט בתנ"ך אשר מזכירים את השם של האדם. 1. מהם המשפטים בתנ"ך אשר מזכירים את השמות: יהודה, הראל, לירן וילנה? 2. מתי אמורים לומר את המשפט (נאמר לי לפני תפילת עמידה)? תודה
תשובה
נהוג לומר לפני ב"יהי רצון" השני שבסוף תפילת העמידה פסוק שמתחיל באות הראשונה של השם ומסתיים באות האחרונה של השם. אני מביא לך כמה פסוקים שמהם יש לבחור אחד. יש עוד פסוקים בתנ"ך שמתאימים אולם בחרתי מהם חלק בכדי לקצר. יהודה: (ניתן גם לומר פסוק בו יש את השם יהודה) 1. במדבר פרק כז פסוק טז - יפקד ה' אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה: 2. דברים פרק כח פסוק יב - יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה: 3. תהלים פרק מז פסוק ה - יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה: 4. תהלים פרק עב פסוק ג - ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה: 5. תהלים פרק קד פסוק לד - יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה': הראל: 1. שמות פרק יז פסוק ו - הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל: 2. שופטים פרק ה פסוק ה - הרים נזלו מפני ה' זה סיני מפני ה' אלקי ישראל: 3. תהלים פרק ה פסוק ג - הקשיבה לקול שועי מלכי ואלקי כי אליך אתפלל: 4. תהלים פרק קכא פסוק ד - הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל: לירן: 1. שמות פרק כה פסוק כז - לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן: 2. דברים פרק לג פסוק יב - לבנימן אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתפיו שכן: 3. משלי פרק טז פסוק א - לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון: ילנה: אותם פסוקים כמו יהודה. בברכת התורה, WWW.Yeshiva.org.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il