שאל את הרב

  • הלכה
  • המניין

אדם שכבר התפלל ויושב עם מניין נוסף

undefined

הרב יאיר וסרטיל

כ"ח אדר א' תשע"א
שאלה
אדם שכבר התפלל, והלך למקום אחר שיש בו ציבור נוסף שמתפלל - מה יענה עם הציבור ומה לא יענה (ברכו, קדישים, קדושה, קדושת יוצר, י"ג מידות וכו’)?
תשובה
יענה לכל העניינים שהזכרת, מלבד קדושת יוצר וקדושה דסידרא (הקדושה שב"ובא לציון") שאינו חייב לענות. מקורות: לגבי קדושה דסידרא, עיין מגן אברהם סי' קלב שיש לאומרם בציבור גם אם אינו מתפלל עמהם, אולם בשער הציון (אות ג) כתב שכמדומה שהעולם לא נהגו כן. וכן הדין בקדושת יוצר (ראה שו"ת מנחת יצחק חלק ט אות ב). ולגבי שאר הדברים ראה סיכום בספר "אשי ישראל" פרק כד סעיף כז, ובעיקר בהערות שם. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il