שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

פגיעת רכב

undefined

כולל דיינות פסגות

ד אדר ב' תשע"א
שאלה
נסעתי ברכבי בכניסה לחניון. עמד שם רכב שהעמיס שקיות מהקניות אל תוך רכבו. הרכב עמד במקום שחסם באופן חלקי את הדרך. ביקשתי מבעל הרכב להזיז את רכבו על מנת שאוכל לעבור. בעל הרכב טען שהוא עדיין מעמיס ועל כן אינו זז, והוסיף שאפשר לעבור וכבר עברו שם רכבים אחרים. טענתי שאני איני יכול לעבור כיוון ואני ברכב גדול. בעל הרכב טען שאפשר ואמר לי שאעבור והוא לא זז משם. ניסיתי לעבור (ללא הכוונה שלו או של כל גורם אחר), ושפשפתי את הפגוש האחורי שלו. הוא טוען שאני חייב לשלם לו על הנזק. הייתי צריך לחכות, או לחילופין לעבור בלי לתת לו מכה, שכן עברו שם מכוניות אחרות והצליחו לעבור. אני טוען שזה קרה בגלל שהוא לא עמד במקום שמותר לעמוד וחסם לי את הדרך חלקית. לא התכוונתי להזיק, אך הוא שינה ולכן נוצר הנזק. השאלה: האם אני צריך לשלם לו על הנזק שנגרם? האם צריך לעשות חצי חצי? אשמח לדעת מה הדין?
תשובה
שלום רב, רשות הרבים שייכת לכולם. אמנם מותר להשתמש ברשות הרבים רק בדרך המקובלת. נמצא שמי שלא נוהג על פי חוקי ונימוסי הנהיגה ומעמיד את רכבו במקום אסור נחשב כמעמיד חפציו ברשות שאינה שלו. אם כן ניתן לדמות את המקרה למקרה בגמרא בב"ק כח. "הממלא חצר חבירו כדי יין וכדי שמן בעל החצר משבר ויוצא משבר ונכנס", ואם כך רכבים שנוהגים על פי חוקי ונימוסי התנועה יכולים מהדין לעבור אף אם יזיקו לרכב החונה. כמובן שיש להשתדל לעבור באופן שיהיה נזק קטן ככל האפשר. וכדי שלא יצא מכאן חו"ש היתר להזיק ממונם של ישראל יש להדגיש שקודם כל יש להמתין או למצוא דרך חילופית (אם אין בכך טירחה מוגזמת, כמו שלא חייבו את בעל החצר לסדר את כדי היין בערימה כדי שיוכל לעבור בלי להזיק כיון שיש בכך טירחה מרובה, עיין תוספות ד"ה משבר ויוצא בסוגיא) על כן יש לברר שני עניינים כדי להכריע בנידון דידן- בירור המציאות- האם אכן הרכב החוסם חסם את רוחב הכביש באופן שאי אפשר לעבור, שאם לא כן יתכן והפגיעה הייתה ברשלנות הרכב שניסה לעבור (ואף שהוא אנוס אדם מועד לעולם. ואם ניתן טכנית לעבור אך נדרשת לשם כך מיומנות רבה שאין לרוב הנהגים, יתכן שיש לפוטרו בצירוף העובדה שבעל הרכב החונה אמר לו שהוא עובר וצריך עיון לדינא) כמו כן יש לברר האם הוא השתמש ברשות הרבים באופן לא סביר בהחלט, שכן ישנם מצבים שאנשים סוטים מנימוסי הנהיגה ובכל זאת הדבר מקובל. מקובל להמתין קמעה לרכב שמוריד או מעלה נוסע או סחורה וכדומה אפילו במקומות שעל פי חוק אסור לעמוד, והכל לפי המנהג המקובל למען ילך בדרך טובים. לסיכום- יש לברר האם הרכב חסם את רה"ר באופן שאי אפשר לעבור וכן האם חרג מהשימוש המקובל ברשות הרבים אותו נגדיר על פי מיקום החנייה ומשך הזמן שעמד בו. בברכה, הרב ינון זמיר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il