שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תעניות
קטגוריה משנית
  • הלכה
  • קריאת התורה
undefined
שאלה
האם מותר להעלות לתורה בימי הצומות אנשים שאינם צמים?
תשובה
שלום העקרון המנחה בשאלה זו היא האם חובת הקריאה היא בגלל התענית ומי שאינו מתענה לא שייך בקריאה זו או שהקריאה היא מחמת היום ואז גם מי שלא מתענה יכול לעלות לתורה. ולכן מסקנת הפוסקים שלכתחילה אין להעלות את מי שאינו מתענה אולם אם כבר קראוהו לעלות אזי בצום החל בימים שני וחמישי שבכל מקרה קוראים בתורה בשחרית (אע"ג שבצום קוראים את הקריאה המיוחדת לצום ולא את פרשת השבוע) יכול מי שאינו מתענה לעלות לתורה. אולם בצום החל בימים ראשון ושישי או בקריאה במנחה בכל הימים אף שקראוהו לא יעלה לתורה ולכן מומלץ שבכל מקרה מי שאינו מתענה יצא מבית הכנסת בשעת הקריאה שלא יכניס עצמו לבעיה. (בתשעה באב הכריעו הפוסקים שאפילו בשחרית אם קראוהו לעלות – יעלה. וביום הכיפורים אם חל בשבת בוודאי יכול לעלות (שהרי אף אם לא היה יום הכיפורים היו קוראים בתורה) ואף ביום חול בשחרית יכול לעלות (שהקריאה היא מחמת קדושת היום כמו כל יום טוב ולא בהכרח בגלל הצום) ובמנחה הדין כנ"ל בתענית ציבור) [שו"ע תקסז ו; מ"ב כא. פסקי תשובות שם ז] עיין בשו"ת רעק"א שמשמע מדבריו שבד"כ מי שאינו מתענה לא יעלה, ומאידך בשו"ת חת"ס (חתן ר' עקיבא איגר) כתב להיפך (ושם המעשה היה בחת"ס עצמו שנאלץ לאכול בתשעה באב) שמי שאינו מתענה יכול לעלות אף במנחה וכתבנו לפי הכרעת המשנה ברורה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il