שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

הסדר של עשרת המכות

undefined

הרב יאיר וסרטיל

ו ניסן תשע"א
שאלה
למה עשרת המכות נתנו בסדר שלהן?
תשובה
נאמרו בכך כמה ביאורים וניתן למוצאם בהגדות שונות. אביא ארבעה מהם: ילקוט מעם לועז על ההגדה אות קסו ע"פ התנחומא ועוד מבאר שהסדר הוא כדרך שאדם נלחם בחברו. בתחילה מפסיק מימיו (דם) אח"כ מריע בחצוצרות ומפחידו (צפרדע), אח"כ שולח בו חיציו (כינים נכנסו לתוך גופם כחיצים) וכו'. המהר"ל מבאר שהסדר היה מלמטה למעלה. שלושת הראשונים היו למטה במים ובעפר, האמצעיים בחלל העולם והאחרונים בשמים. עוד מבאר שהם כנגד עשרה מאמרות בהן נברא העולם, ומאריך שם כיצד כל מכה היא כנגד מאמר אחר. הרב יעקב ישראל קנייבסקי (הסטייפלר) זצ"ל מבאר בספרו חיי עולם עמ' כב: "והנה כל האותות והמופתים שעשה השם יתברך במצרים על-ידי משה רבנו ע"ה היה בכדי לפרסם שהבורא יתברך שליט בעולמו ומושל בכל, כדכתיב: "כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך... ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ" (שמות ט, טו-טז), ולכן היו מכות רבות ושונות אף-על-פי שבמכה אחת היה אפשר להכניע את פרעה, שתתמיד המכה ההיא עד בלי נשוא. במכת דם - ראו שהשם יתברך שליט על המים. במכת צפרדע - ראו שהשם יתברך שליט על בריות שבמים. במכת כינים - ראו שהשם יתברך שליט על האדמה והבריות המתהווים ממנה, כי עפר הארץ נהפך והיה לכינים, ופגעו רק במצריים ולא בישראל. במכת ערוב - ראו שהשם יתברך שליט על חיות שבארץ. במכת דבר - ראו שהשם יתברך שליט על חיי בעלי החיים - נגזר על מקנה מצרים שימותו - מתו, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. במכת שחין - ראו שבריאות האדם ותחלואיו, הכל ביד השם יתברך - נגזר שילקו המצריים בשחין ולקו, ובבני ישראל לא פגע השחין כי הכל בגזרתו יתברך שמו. במכת ברד - ראו שהשם יתברך, הוא השולח עננים להמטיר על הארץ ובגזרתו נהפכים לברד, וראו שהאש והמים עשו שלום לקיים גזירתו יתברך. במכת ארבה - ראו שהשם יתברך שליט על הבריות המעופפים, שכולם עושים רצונו יתברך שמו וגזירתו (נגזר שיבואו בהמוניהם להשחית במצרים - באו, ולגושן - מקום מושב בני ישראל - לא העיז אף אחד לבוא, את הגבול שמרו כולם, כי כן פקד בורא עולם יתברך שמו). כמו כן ראו כי השם יתברך שליט על הרוח, כי הארבה בא ברוח קדים עזה, וכשהעתיר משה רבנו להסירו, נעתק והלך על-ידי רוח ים חזק מאוד. במכת חושך - ראו שהבורא יתברך הוא המאיר לארץ - בגזרתו יתברך שמו המאורות מאירים, ובגזרתו יתברך שמו לא יאירו - "וימש חשך". במכת בכורות - ראו שהשם יתברך שליט על חיי האדם - בכורות מצרים מתו כולם בשעה אחת כמו שהתרה משה רבנו ע"ה בשם ה', ובכורי ישראל חיו". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il