שאל את הרב

  • הלכה
  • המתנה ביניהם

הלועס בשר - המשך

undefined

הרב אליעזר מלמד

ה אייר תשס"ד
שאלה
הלועס בשר בלי לבולעו חייב לחכות לפני אכילת חלב, מפני הבשר שבין שיניו (ע"פ הרב אליעזר על אתר). האם מותר לאכול במקרה הנ"ל חלבי מיד לאחר שיצחצח את שיניו?
תשובה
דעת רוב הפוסקים שגם אם יצחצח שיניים אסור לו לאכול חלב בתוך שש שעות מלעיסת הבשר, שמא אחר הציחצוח ישאר עדיין בשר בין שיניו. ולא רצו לחלק בין אדם לאדם ובין ציחצוח לציחצוח. וכ"כ הרש"ל והב"ח, וכ"כ בעצי לבונה ואמרי בינה. אמנם ערוה"ש מקל. ועיין בילקוט יוסף איסור והיתר ח"ג ע' שע"ב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il