שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בגדים וקשירה

השחלת שרוכים בנעליים

undefined

רבנים שונים

כ"ב אייר תשס"ד
שאלה
המשנה ברורה כתב שאסור להכניס למנעל רצועה חדשה שלא היתה שם מתחילה דמקרי מתקן מנא. לפי זה אסור לכאורה להכניס שרוכים חדשים לנעליים. מה הדין אם נקרעו השרוכים כך שאי אפשר ללכת עם הנעל הזו? ומה הדין אם אין לו נעל אחרת ללכת בה ואי הכנסת שרוכים ימנע ממנו לצאת מביתו?
תשובה
המשנה ברורה בסימן שי"ז ס"ק ט"ז כתב שבמנעל חדש אין להכניס רצועות כי נחשב כמתקן מנא באופן שמבטל שם לכן אם הרצועות יוכנסו מחדש באופן שיש להניח שיוציאם משם מותר. ולכן אם יקח רצועות בצבע שונה לחלוטין מצבע הנעל שאין דרך אנשים ללכת באופן זה או שישרוך הרצועות רק בחלק קטן מחורי הנעל מותר וכל זה בתנאי שהכנסת השרוכים לחורים נעשית בקלות. ועיין בשמירת שבת כהלכתה ח"א פט"ו סעיף סו. הרב חיים כץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il