שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

הניחא בשלמא

undefined

הרב יוסף אפריון

א תמוז תשע"א
שאלה
מה ההבדל בשימוש בגמרא במושג הינחא לבין בשלמא?
תשובה
שלום לא מצאתי בספרי הכללים שעמדו על ההבדל בין בשלמא להניחא. ובספר 'צהר לתיבה' (לרב זהר מיכאלי ממצפה יריחו) המלקט מהקדמונים את כללי הש"ס כתב (עמ' קמה) שהמונחים שוים. אמנם מסברא נראה שאם הגמרא משתמשת פעם בזה ופעם בזה כנראה שיש הבדל ביניהם. מבדיקה אקראית נמצא ש'בשלמא' מופיע הן לגבי שיטות בש"ס (בשלמא לר' יהודה או בשלמא למאן דאמר) והן לגבי סברות (בשלמא אם נאמר כך). 'הניחא' מופיע בד"כ ביחס לשיטה (הניחא למאן דאמר) וכמעט לא ביחס לסברא (הניחא אם נאמר כך). אולי אפשר להצביע על הבדל נוסף שב'הניחא' הצד בגמרא המובן הוא ברור ולא זקוק להסבר אולם ב'בשלמא' לעיתים על הגמרא להסביר מדוע לדעה או לסברה מסויימת אין קושיא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il