שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

הבדלה בביתו לאחר הבדלה בביהכנ"ס

undefined

הרב רואי מרגלית

כ"ח אייר תשס"ד
שאלה
במוצאי שבת עשיתי הבדלה בבית הכנסת. האם יש בעיה לברך שוב בבית לבני ביתי מאחר ואין מי שיוציא את בני ביתי בהבדלה חוץ ממני?
תשובה
כתב השו"ע בסימן רצ"ו סעיף ח': נשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש, ויש מי שחולק. רמ"א: על כן לא יבדילו לעצמן רק ישמעו הבדלה מן הנשים. ואם האנשים הבדילו כבר בביהכנ"ס הביא המשנה ברורה מחלוקת באחרונים. למג"א לא יבדילו לנשים שזה ספק ברכה לבטלה ושהנשים יבדילו לעצמן. ולברכי יוסף גם מי שהבדיל כבר יכול להבדיל לנשים. כף החיים: מידי פלוגתא לא יצאנו במילי דברכות ולכן נוהגים לא לצאת בהבדלה בביהכ"ס כדי אחר כך להוציא את הנשים. ואם אין מי שיוציא את הנשים. יברכו על אש ובשמים בשם ומלכות וברכת המבדיל בלא שם ומלכות. בן איש חי והגר"ע יוסף: ע"פ השו"ע והרמב"ם יש להורות בפשיטות שנשים חייבות בהבדלה וגם מי שיצא כבר יכול להוציאם ויכולות להבדיל לעצמן ומ"מ עדיף שישמעו מאנשים. וע"כ לא יכוונו האנשים לצאת ידי חובה בביהכ"נ. מהרי"ץ (חלק מהתימנים): נשים לא יבדילו לעצמן אלא ישמעו הבדלה מהאנשים שעדיין לא יצאו ידי חובה או יאמרו המבדיל בלא שו"מ ומותרות במלאכה. למסקנה: לכו"ע עדיף שלא יתכוונו לצאת ידי חובה בביהכנ"ס ואז יבדילו לנשים. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il