שאל את הרב

  • הלכה
  • שליח הציבור

מי ראוי להיות שליח ציבור?

undefined

רבנים שונים

כ"א אייר תשס"ד
שאלה
מהם התנאים הנדרשים לשליח ציבור ראוי?
תשובה
א. ידקדקו לבחור שליח ציבור הגון וגדול בתורה ובמעשים טובים כפי מה שאפשר למצוא, וראוי שיהיה בן שלושים שנה ויותר שאז כבר נכנע לבו. וגם כדאי שיהא נשוי ושיהיו לו ילדים, כיוון שאז הוא שופך לבו בתפילה ומתחנן מקירות ליבו. וטוב להעדיף שליח ציבור שהוא בן תורה, אף על פי שאינו נשוי בן שלושים וכדו'. וכל מי שמעמיד ש"ץ שאינו הגון הריהו כאילו גזל את הציבור ומונע ממנו דבר טוב שהיה ראוי להם. ומכל מקום כל ישראל כשרים הם. (רמ"א שם סע' א). ב. היודע בעצמו שאינו בקי בתפילות היטב, אין לו להכניס את עצמו להיות שליח ציבור בסליחות, אלא אם כן הציבור מפציר בו מאוד. ג. אדם שראוי להיות שליח ציבור ורואה שיש מחלוקת בגלל שהוא עולה להתפלל, לא יעלה להיות שליח ציבור אף על פי שיעלה במקומו אחר שאינו הגון (כה"ח שם ס"ק לח). ד. כשאדם באבלות תוך שלושים או י"ב חודש, מותר לו להיות שליח ציבור (עיין כה"ח שם ס"ק לג) ולדעת המשנ"ב (שם ס"ק ז) נהגו להתיר כן רק אם אין אחר ראוי כמותו. מתוך שיחה של הרב מרדכי אליהו שליט"א המתפרסמת באתר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il