שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות הגומל ושעשה לי נס

ברכת הגומל על פצע חיצוני

undefined

הרב רואי מרגלית

כ"א סיון תשס"ד
שאלה
בני נפצע לאחרונה תוך כדי משחק קרוב מאוד לעין ועבר טיפול הכולל תפרים. האם אפשר להגיד ברכת הגומל במצב כזה?
תשובה
לספרדים ודאי שאין לברך הגומל במקרה כזה שרק ארבעה צריכין להודות. וגם לאשכנזים שפוסקים כרמ"א שכל מי שהיה בסכנה מסוימת וניצול ממנה (כגון: שירו עליו והחטיאו) צריך לברך, בנדון דידן מזכיר המשנב"ר בסימן רי"ח ס"ק לב שאם פגע בו ברזל סמוך לעין יש מחלוקת לגבי ברכת שעשה לי נס, ושם משמע מדובר שיש סכנה בדבר, ופוסק שיברך בלא שם ומלכות, וגם כאן נראה שלא צריך לברך כלל משום ספק ברכות להקל. בכל מקרה ראוי לתת כסף לצדקה ולהודות בתפלה לרבונו של עולם על כך שניצול מאותה סכנה. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il