שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

מילה המופיעה פעמיים בסמיכות - פעם עם דגש ופעם ללא

undefined

הרב יאיר וסרטיל

ט"ז טבת תשע"ב
שאלה
אחר צהריים טובים, ברצוני לשאול שאלה הנוגעת לשירת הים. בשירת הים נאמר "מי כמוכה באלים ה’, מי כמוכה נאדר בקודש" (מִי כָמֹכָה בָּאֵלִם, ה’, מִי כָּמֹכָה נֶאְדָּר בַּקֹּדֶשׁ, נוֹרָא תְהִלֹּת עֹשֵׂה פֶלֶא) השאלה היא מדוע בתחילת המשפט נכתבה המילה "כמוכה" כאשר ה-כ’ בראש המילה אינה מודגשת בעוד שבהמשך המשפט, אותה המילה נכתבת עם דגש באות כ’? תודה רבה ושבת שלום!
תשובה
לפי כללי הדקדוק, שני המקומות היו צריכים להיות רפים משום שבאים לאחר מילה המסתיימת באותיות אהו"י, והביא המנחת שי (על התורה שם) שני טעמים לכך שהתורה לא כתבה כ רפה בפעם השניה. הטעם הראשון הוא, שהמילה "כמוכה" בפעם השניה מובאת מיד לאחר המילה ה', ויש בכך חשש גידוף כמבואר בדברי הבית יוסף אורח חיים סימן נא בשם הארחות חיים (סימן כו): "יזהר לומר מי כמוך נאדר בקדש בכ"ף דגושה שאם לא כן נמצא מחרף כאומר ה' מיכה ומיכה הוא האיש שגנב השם ועשה העגל שנאמר (זכריה י יא) ועבר בים צרה" (ודרשו בסנהדרין קג ע"ב שרומז לפסלו של מיכה. וביאר שם רש"י: "כשכתב משה את השם והשליכו על נילוס להעלות ארונו של יוסף, בא מיכה ונטלו בהחבא, והיינו דכתיב ועבר בים צרה - כשהעביר הקדוש ברוך הוא לישראל עבר מיכה עמהם שבידו השם - לעשות העגל, לישנא אחרינא: מיכה עשה פסל והביאו עמו כשעברו ישראל הים"). הטעם השני, ע"פ מדרש לקח טוב (פסיקתא זוטרתא שמות פרק טו ד"ה מי כמוכה) שבתחילה היו משבחים בשפה רפה ולבסוף מקירות ליבם. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il