שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

סעודה רביעית חובה?

undefined

הרב רואי מרגלית

כ סיון תשס"ד
שאלה
האם סעודה רביעית היא חובה, חומרא או מנהג? למה זה לא נפוץ אפילו אצל יראים ושלמים?
תשובה
כתב השו"ע בסימן ש': "לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת כדי ללות את השבת אפילו אינו צריך אלא לכזית". וכתב המשנב"ר: "דכשם שצריך לכבד השבת בכניסתה כן צריך לכבדה ביציאתה כשם שאדם מלוה את המלך בצאתו מן העיר. ואמרו הקדמונים דאיבר אחד יש לאדם ונסכוי שמו, וזה האיבר נשאר קיים בקבר עד עת התחיה, ואפילו אחר שנרקבו בו כל העצמות, וזה האיבר אינו נהנה משום אכילה, כי אם מסעודת מלוה מלכה. ודע דמכל מקום סעודה זו אינה חובה עליו כמו השלש סעודות של שבת, וזהו רק מצוה בעלמא". הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il