שאל את הרב

  • הלכה
  • משקאות

ברכת רסק פירות לעומת מרק ירקות

undefined

רבנים שונים

כ"ז סיון תשס"ד
שאלה
אם הבנתי נכון, הרי שברכתו של נוזל שנתבשלו בו ירקות הוא כברכת הירקות. לעומת זאת פרי מרוסק שנשתנה מראהו (ואין דרכו בכך) ברכתו שהכל. כיצד מים שרק בישלו בהם ירק ובוודאי שאין להם צורה של ירק, יקבלו את ברכת הירק, ואילו 100% פרי שרק מוגש בצורה נוזלית (ועכ"פ סמיכה יותר ממרק) לא מצליח להגיע לדרגת מרק ולקבל את ברכת הפרי?
תשובה
ברכתו של נוזל שנתבשלו בו ירקות הוא כברכת הירקות מותנה במס' תנאים לפי המבואר באו"ח סימן ר"ב וסימן ר"ה ובמשנב"ר שם, והם: א. הירקות או הפירות ניטעו על דעת לבשלם או כבישתם ולא על דעת לאוכלם חיים. ב. רוב אכילתן ע"י בישול או כבישה. ג. שלקן או בישלן כדי לאכול עם המים גם את הפרי. לעומת זו גם במחית של פרי יברכו עליה ברכת הפרי לחלק מהפוסקים כמבואר בסימן ר"ב ס"ז בתנאי שלא אבדה כל צורת הפרי אבל אם אבדה כל צורת הפרי ולא ניכר הפרי כלל יברכו עליה שהכל. הרב חיים כץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il