שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

טרחה בבירור ברכות

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ז תמוז תשס"ב
שאלה
המשנה ברורה (או"ח סי’ ר"ב ס"ק פד) כותב שמי שהוא מסופק בברכת פרי מסוים יקל לברך את הברכה הכוללת יותר, אך זה רק "...אחר שלמד ואינו יכול לברר, אבל מי שלא למד לא יאכל עד שילך אצל חכם ללמדו ברכות". מה הגדר של "אינו יכול לברר"? כמה אדם צריך לטרוח בשביל לברר (אם הברור דורש מאמצים כבירים)?
תשובה
אם יכול לעיין בספר - צריך לעיין. ואם אינו יכול לעיין, כי אינו יודע לעיין או שאין לפניו ספרים, אם יש לו אפשרות להתקשר בטלפון למי שבקיא בהלכות, יתקשר. ואם אין לו אפשרות, יברך את הברכה הכללית. אח"כ ישתדל לברר את הדין, כדי שלא יסתפק שנית באותה שאלה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il