שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

מידת הרחמים של עם ישראל

undefined

הרב אוריאל טויטו

כ אב תשע"ב
שאלה
כתוב בגמרא שמידותיהן של ישראל "רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים".. רציתי לשאול: א. מה הייחודיות של מידת הרחמים אצל עמ"י, הרי גם באומות העולם ישנם רחמנים?! ב. כיצד אדע מתי לנהוג ברחמים ומתי לא? הרי יש מצוות מחיית עמלק ושאול נענש שריחם על אגג?!
תשובה
שירה שלום, כשחכמים מנו את תכונותיהם של ישראל שהם "ביישנים רחמנים וגומלי חסדים" הם לא התכוונו לומר שאין כאלה בין הגויים, אלא שבישראל זו תכונה קבועה שמקיפה את מרבית האומה, מה שאין כן אצל הגויים ששם אין תכונות אלה בולטות כל כך כמו בישראל. ובעיקר הדבר נכון לא בפרטים אלא באומות, שעם שנוהג בחסד וברחמים כמו ישראל לא נמצא בין האומות כלל. והדבר היה מפורסם גם בין הגויים (כדברי בן הדד מלך אשור על אחאב "שמענו כי מלכי ישראל מלכי חסד הם - מלכים א' פרק כ, לא). ומי שמכיר את ההסטוריה של האומות יודע כמה אכזריות היו נוהגות אחת כלפי השנייה, ואף מנהג המלכים כלפי האומה שלהם עצמם. ובישראל גם המלכים הרשעים (אף שלא כולם) לא היו נוהגים באכזריות. ולמרות שאין זה כלל גמור, מצאנו שככל ששקעו יותר בעבודה זרה כך שקעו יותר בהתנהגות אכזרית - וסוף סוף גם זה מלמד שדווקא כששקועים בתרבות זרה באים לידי אכזריות. מכל מקום כל זה היה בימים קדמונים. והיום תורת ישראל פעלה על העולם הרבה לעדן ולרכך את קושי הלב. והרבה מהאכזריות שנהגה בימים קדמונים בדורינו התרככה הרבה, ואת מקומה תפסה מידת הרחמים גם בין האומות. והרבה בזכות אורם של ישראל שנפוץ בין האומות. ואשרינו שהעולם למד מאיתנו עד שיש בו רחמנים הרבה. (ולא רציתי להאריך בזה אבל אפילו היום די להתסכל על המתרחש במדינות שמסביבנו ולראות כיצד הם מחליפים שלטון - ובעיקר את המתרחש בסוריה - כדי להבחין מה בין רחמנותם של ישראל לרחמנותם של הגויים). מכל מקום יש המפרשים שבישראל יש את כל התכונות הללו ייחד - והם גם רחמנים וגם גומלי חסדים וגם עושים זאת בצניעות כביישנים שאינם מחזיקים טובה לעצמם. אומנם למידת הרחמנות יש גדרים ופעמים שהמרחם דווקא פוגם, וכמו שאמרו חכמים שהמרחם על אכזרים סופו שיתאכזר לרחמנים. והעיקר הוא לראות שמתוך הרחמים לא יצא נזק לאחרים. אבל כאשר אדם מרחם ובזה גורם נזק לאחרים - אין אלו רחמים. וכך היה בעניין הרחמים על עמלק. שהם התאכזרו לישראל והרעו מאוד כמו שמתואר בשמואל א' פרק ל - כיצד שרפו את העיר ציקלג ושבו את כל יושביה וכן מתואר בספר שופטים כיצד גזלו את אשר לישראל (פרק ו) עד שבא גדעון והושיע את ישראל מידם. ורחמים על אומה שמרעה כל כך לישראל, אינם רחמים אלא אכזריות כלפי ישראל. וחשוב להדגיש שגם על פי ההלכה אין מצווה להרוג את עמלק כאשר הוא חוזר בתשובה ואינו גורם רעה לישראל. וכבר פסק הרמב"ם שלפני שנלחמים בעמלק קוראים לו לשלום, כלומר לקבל על עצמו להפסיק להרע לישראל ואם הוא מקבל לא נלחמים בו. אלא שבזה יצאנו מעניין השאלה, כל טוב,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il