שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חפצים שונים

אוהל להגן בשבת

undefined

הרה"ג אביגדור נבנצל

כ אדר תשע"ב
שאלה
בס"ד לכבוד הרב, שלום. הרב אויערבאך (שמירת שבת כהלכתה פרק כד-הערה לו) התיר לפרוס רשת שבה פרוץ מרובה על העומד, על לול למניעת כניסת עופות, כי אין ברשת כזו שם אוהל והגנת הרשת אינה אהל להגן אלא הצלה ממזיקין; ולא הבנתי מה ההבדל בין להציל מהמזיקים לבין להציל מחום וגשם; ובכלל כשלכאורה הט"ז (סימן שיא-ס"ק כ"ז) לכאו’ אסר כובע משום אוהל אם מטרתו להגן מפני זבובים (האם הט"ז לא התקבל להלכה?)!? תודה רבה.
תשובה
שלום רב, איסור אוהל בשבת קיים רק כאשר העומד מרובה על הפרוץ, היינו כאשר צפיפותו של האוהל היא מרובה, כאשר הפרוץ מרובה על העומד אין בזה משום איסור אוהל. אמנם, הרב זצ"ל (הגרש"ז אויערבך זצ"ל) הסביר שבמכת ברד הקב"ה לא המטיר את הברד על המבנים שמוגדרים כבתים, ולכן לא המטיר ברד על בתים שגגותיהם היו באופן שפרוץ מרובה על העומד, אך היה זאת באופן שהתקיים בגגותיהם דין לבוד בין כל עומד ועומד. אלא שלהלכה לא לומדים מכאן הגדרת אוהל בשבת. ביחס לט"ז, הסיבה שהט"ז אסר היא משום שדיבר על כובע שהעומד שבו מרובה על הפרוץ ולכן נחשב כאוהל בשבת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il