שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

מה נחשב אונס?

undefined

הרב בניהו שרגא

ח תמוז תשע"ב
שאלה
אם שמתי שעון מעורר לשעה מסויימת והמשכתי לישון אחרי שהוא צלצל בתקווה שאקום לפני סוף הזמן זה נחשב אונס?
תשובה
שלום וברכה, המכבה שעון שצלצל באופן שלא יצלצל שוב טרם יעבור זמן ברכות ק"ש, והוא סומך על האפשרות שיתעורר מעצמו לפני סוף הזמן והוא כיבהו אחר שהגיע הזמן והוא יודע מנסיון העבר שיכול להתעורר אחר הזמן,לענ''ד הוא לא אנוס ולא יקרא ברכות ק"ש אחר זמנן [אחר שעה 4]. מקורות והרחבה: רוב פוסקים הם כסתימת שו''ע או''ח נח,ו שאחר שעה 4 א''א לקרא ברכות ק''ש,ואפילו שלא קרא מחמת אונס [משנ''ב נח,כו וביאור הלכה שם]. אמנם יש הסומכים על ה'משכנות יעקב' לענין לברך הברכות עד חצות כשארע לו אונס שמחמתו לא קרא בזמן [ביה''ל שם,הליכות שלמה,אשי ישראל ועוד פוסקים בפסקי תשובות]. במקרה שכיבה את השעון למרות שכבר הגיע הזמן, במחשבה שאולי יתעורר מעצמו בזמן הוא נחשב כתחילתו בפשיעה [הלך לישון כשכבר הגיע הזמן ללא שומר ומצוי שהשינה נמשכת עד אחר הזמן] וסופו באונס [לא התעורר] שנחשב כפשיעה [שו''ע חו''מ רצא,ו. שג,יא]- כך פסק שו''ת קרן לדוד בענין הלכות תשלומין שא''א לו להשלים בגוונא כזו [מובא בפסקי תשובות סימן קח] כי אינו אנוס. ונראה לי שה''ה לענין ברכות ק''ש שאינו חשוב אנוס [ולכאורה הדברים הם בק''ו שהרי בענין תשלומין ערוך השולחן [קח,ה] מאפשר להשלים כל עוד לא ביטל תפילתו מתוך הזדה גמורה [בשאט נפש ביטל תפילה] ובכ''ז 'קרן לדוד' מנע אפשרות להשלים במקרה שכיבה את השעון. כ''ש בענין ברכות ק''ש שרוב פוסקים כסתימת שו''ע שאסור לברך בכל מקרה אחר 4 שעות ואם יברך,ברכותיו הן לבטלה, שלא יברך במקרה שכיבה השעון]. אשריך שאתה מברר זמני ק''ש וברכותיה. המקפיד על הזמנים הללו מרויח בראש ובראשונה מצוות ק''ש [דאוריתא] ומצוות ברכותיה. בנוסף לכך הוא מסגל לעצמו כוחות נפש נגד עצלות ועייפות,דבר שיעזור לו בכל תחומי החיים. ללא ספק גם ייצא עם תחושת סיפוק של העומד בפני אתגרים. ואכן לפום צערא אגרא.ככל שהדבר קשה יותר,האתגר גדול יותר והרווחים שציינו מתעצמים. חיים טובים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il